RDM SPORTS COMPANY

In onze club bieden we G-Gym aan voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar oud. Onze lessen zijn geschikt voor kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (type basisaanbod), kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9) en kinderen met Cerebral Palsy. De plaatsen in deze groep zijn beperkt. Indien u graag uw zoon of dochter inschrijft voor deze les, mag u eerst contact opnemen met ons: info@rdmsports.be.

19:00 – 20:00
6-14 jarigen
o.l.v. Aiko & Jente